Tuvākie pasākumi

Februāris 2019
Sv P O T C Pk S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Meklēt lapā

LLPA

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Mārim Kučinskim ar aicinājumu rast risinājumus, kādā veidā sniegt finansiālu atbalstu alternatīvās ekonomikas attīstības un industrializācijas veicināšanai Latvijā. LLPA aicina Ministru prezidentu izvērtēt iespējas veidot Attīstības fondu rūpniecisko ēku izveidošanai, piešķirot to īstenošanai finansējumu, kā arī LLPA ierosina papildu finansiālā atbalsta nodrošināšanai 2018. gadam izvērtēt 2014.–2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES)  fondu pārdali, palielināt ES fondu finansējuma novirzīšanu rūpniecisko ēku būvniecībai.

LLPA vēstule Ministru prezidentam Mārim Kučinskim

“Lielās pilsētas uzskata, ka ekonomikas attīstības projektu īstenošanai, kas sniegtu pozitīvu pienesumu visai Latvijas tautsaimniecībai, ir nepieciešami kompleksi atbalsta instrumenti — ne tikai kredītresursu pieejamība, bet arī finansiāls atbalsts, tostarp no valsts,” norāda Viktors Valainis, LLPA izpilddirektors.

LLPA tāpat norāda, ka risinot jautājumu par ekonomiskās aktivitātes attīstību, svarīgs ir investīciju piesaistes faktors, kas tālāk ietekmē arī teritoriju attīstības iespējas un iedzīvotāju labklājības veicināšanu, taču tā īstenošanai nepieciešams palielināt pilsētu finansiālo kapacitāti. Lielo pilsētu pieredze liecina, ka investoru piesaistē ļoti būtisks aspekts ir tieši infrastruktūra un tas, vai ir iespēja piedāvāt izmantošanai rūpnieciskās ēkas. Diemžēl ražošanas infrastruktūras nodrošināšanai finansiālais segums pašvaldībām ir nepietiekošs.

Vēstulē Ministru prezidentam LLPA vērš uzmanību uz sekojošiem faktiem par situāciju:

  1. ar Ministru kabineta 2016. gada 3. maija rīkojumu Nr. 275 “Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” apstiprinātajā Valdības rīcības plāna 3.2. punktā tika noteikts: Izvērtēsim iespēju atjaunot valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām uzņēmējdarbības atbalstam, šim mērķim novirzot finansējuma apjomu ne mazāk kā 3 % apmērā no ikgadējiem uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumiem.;
  2. atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 14. panta 7. punktam Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām, un, ņemot vērā minētajā likumā noteikto, tika apstiprināti Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumi Nr. 207. “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība” (turpmāk — MK noteikumi Nr. 207), kuros 2014. gadā tika ierosināti grozījumi, lai koncentrētu investīcijas pašvaldībās uzņēmējdarbības projektos (izsludināti VSS 02.12.2014.; VSS-901). Lai gan arī uz šo noteikumu bāzes būtu iespēja atbalstīt rūpnieciskos projektus pašvaldībās, to  ieviešanai līdz šim nav piešķirts finansējums;
  3. Eiropas Savienības fondos pastāv ierobežojumi esošajos atbalsta instrumentos pašvaldībām:
    1. ierobežotas iespējas atbalstīt lielos komersantus — nav iespēja piesaistīt kā partneri projektā. Vēršam uzmanību, ka, it īpaši lielajās pilsētās, ir būtiski nodrošināt labvēlīgus apstākļus tieši lielajiem komersantiem, jo tiem ir izšķiroša nozīme pilsētās attīstībā, jo tie pamatā ir izvietoti tieši lielajās pilsētās;
    2. nav iespēja kombinēt pašvaldību projektos atbalstu infrastruktūrai un iekārtām apstrādes rūpniecībai. Daudz lielāka efektivitāte infrastruktūras atdevei būtu gadījumos, kad pašvaldības varētu piedāvāt atbalstu arī iekārtām.
free joomla template
© Latvijas Lielo pilsētu asociācija 2012