Pašvaldību policijas policistu izdienas pensijas

LLPA jau ilgstoši risina jautājumu par Latvijas pašvaldību policijas darbinieku iekļaušanu to darbinieku sarakstā, kuriem tiek piešķirta izdienas pensija. Tā kā pašvaldības policijas darbinieki sava darba ietvaros veic likumā “Par policiju” noteiktos pienākumus, kas ir līdzvērtīgi Valsts policijas Kārtības policijas veicamajiem pienākumiem, LLPA iestājas par nepieciešamību rast risinājumus, lai tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem par vienādu darbu tiktu noteiktas vienādas sociālās garantijas un ieviesta pašvaldības policistiem pensiju sistēma.

 

 

free joomla template
© Latvijas Lielo pilsētu asociācija 2012