Tuvākie pasākumi

Aprīlis 2019
Sv P O T C Pk S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Meklēt lapā

LLPA

Latvijas Lielo pilsētu asociācijā (LLPA) 08.01.2018. norisinājās pilsētu pašvaldību domju pārstāvju sanāksme ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem, kur pārrunāja būtiskākos jautājumus saistībā ar 04.01.2018. Ministru kabineta (MK) sēdē atlikto likumprojektu “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”  Likumprojekts). Sanāksmes laikā tika pārrunāts Likumprojekta 4. punkts, kas paredz pašvaldību pienākumu, pēc procesa virzītāja pieprasījuma, sniegt informāciju par nepilngadīgā, kuram ir tiesības uz aizstāvību, riska un aizsardzības faktora novērtējumu, pārrejas noteikumos iekļaujot atrunu, ka konkrētais punkts stāsies spēkā vienlaikus ar Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likumu. 

LLPA izteica iebildumus par atsaucēm Kriminālprocesa likumā uz šobrīd vēl neapstiprinātu likumu. Pirms nav saskaņojuma par likumprojektu “Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likums” noteiktajiem pašvaldību pienākumiem, Kriminālprocesa likumā šādas normas nav iekļaujamas. Pilsētu pārstāvji iebilda pret jaunu uzdevumu noteikšanu pašvaldībām. Pilsētu pārstāvji norādīja, ka jau šobrīd Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS) ir informācija par rehabilitācijas plānu bērnam un procesa virzītājs var skatīties NPAIS un ņemt vērā to informāciju, tāpat, ja vajadzīga papildu informācija, to ir iespēja lūgt pašvaldībai. Papildus būtu izvērtējama nepieciešamība mainīt NPAIS atbilstoši procesa virzītāju vajadzībām. 

Pēc plašām diskusijām sanāksmes dalībnieki vienojās, ka Tieslietu ministrijas precizēs Likumprojektā piedāvātos grozījumos, nosakot, ka informācija no pašvaldības kompetentās institūcijas ir pieprasāma tikai tādā gadījumā, ja tāda nav atrodama Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā. Redakcija tiks precizēta tikai tādā gadījumā, ja Valsts policija to akceptēs. Kā arī vienošanās tika panākta par to, ka likumprojektā netiks atrunāts tāds likums, kas vēl nav stājies spēkā – Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likums, bet gan tiks norādīta atsauce uz aprakstošu normatīvo aktu par bērnu antisociālās uzvedības prevenciju, kas nākotnē varētu stāties spēkā.

sanaksme

free joomla template
© Latvijas Lielo pilsētu asociācija 2012