....

....

 

....

....

     

...

...

Tuvākie pasākumi

No events

Meklēt lapā

LLPA kontakti

LATVIJAS LIELO PILSĒTU ASOCIĀCIJA
Mazā Jauniela 5, Rīga LV-1050, Latvija
Reģistrācijas Nr. 40008062649
tālrunis: +371 6722 3515
fakss: +371 6722 3516
e-pasts: llpa@llpa.lv

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

kameraBiedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” (LTRK) ir nevalstiska, politiski neitrāla, brīvprātīga visu Latvijas teritoriju aptveroša dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu apvienība, kura, balstoties uz tirdzniecības un rūpniecības kameru darbības pasaules praksi, aizstāv Latvijas uzņēmumu saimnieciskās intereses un sniedz uzņēmējdarbību veicinošus pakalpojumus.

LTRK savas kompetences jomās sniedz specializētas konsultācijas par uzņēmējdarbības vidi, tiesību aktu un plānošanas dokumentu veidošanu un virzību, kā arī citiem jautājumiem un veic viedokļa veidošanu par biedriem aktuāliem jautājumiem, piesaistot nozaru ekspertus; biedru viedokļa paušanu un aizstāvēšanu attiecīgajās publiskās varas struktūrās.

LTRK pārstāvji regulāri piedalās un nodrošina konsolidēto biedru interešu un viedokļu pārstāvību Ministru kabineta un Saeimas komisiju sēdēs. LTRK darbojas Ministru prezidenta Konsultatīvajā padomē, eksperta statusā ir pieaicināta līdzdarboties Ministru kabineta komitejas sēdēs, darbojas Tautsaimniecības padomē un daudzās citās valsts un pašvaldību institūcijās un forumos.

LTRK organizē Latvijas uzņēmēju dalību dažādos biznesa forumos; piedāvā iespēju uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām u.c. veidot kopīgus pētījumu projektus, kas vērsti uz Latvijas uzņēmējdarbības vides izziņu un attīstības modelēšanu.

LTRK un LLPA ciešāka sadarbība aizsākusies, noslēdzot 2009. gada 27. maijā vienošanos par sadarbību. Sadarbības mērķis ir veicināt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu LLPA biedru – republikas pilsētu pašvaldību – administratīvajās teritorijās.

„Ikviens uzņēmējs dzīvo un strādā nevis abstraktā jēdzienā „valsts”, bet gan pilsētā vai lauku teritorijā. Līdz ar to tieši pašvaldība ir tā, kas veido un attīsta uzņēmējdarbības vidi, tāpēc abiem partneriem – gan pašvaldībām, gan uzņēmējiem - veiksmīgas sadarbības vārdā jāveido ciešs abpusējs dialogs.

2009. gada 27. maijā uzņēmēju biedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” un Latvijas Lielo pilsētu asociācija noslēdza vienošanos par sadarbību. Šodien varam secināt, ka nepilna gada laikā izveidojusies un nostiprinājusies ļoti produktīva abu partneru sadarbība gan Rīgā, gan citās Latvijas lielajās pilsētās. Minētais līgums ir paraugs šāda dialoga izveidošanai un nostiprināšanai visās Latvijas pašvaldībās, lai uzņēmēji, sēžot pie viena sarunu galda ar pašvaldībām, kopīgi varētu vienoties par labākajiem risinājumiem uzņēmējdarbības konkurētspējas un efektivitātes celšanai.”

/Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja, 2010. gads/

 

http://www.chamber.lv/lv

free joomla template
© Latvijas Lielo pilsētu asociācija 2012