Tuvākie pasākumi

Septembris 2018
Sv P O T C Pk S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Meklēt lapā

Aktuālie pasākumi

LLPA notika IKT speciālistu sanāksme

11.09.2018. LLPA norisinājās pilsētu pašvaldību speciālistu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos sanāksme par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 2.2.1. "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (2.2.1.1. pasākums) projektiem. Sanāksmē VARAM pārstāvji prezentēja klātesošajiem 2.2.1.1. pasākuma projektu “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma 2. kārta (PIKTAPS 2)”, par kuru sanāksmē tika aktualizēti vairāki neskaidrie jautājumi, t.sk. par identifikācijas līdzekļiem, kuri projekta tālākjā izstrādē būs jārisina.Valsts zemes dienesta (VZD) pārstāvji prezentēja 2.2.1.1. pasākuma 2. kārtas projektu “Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība”. Attiecībā uz šo projektu, tika panākta vienošanās, ka VZD un LLPA pārstāvji tiksies atkārtoti, lai pārrunātu detalizētus jautājumus ekspertu līmeni un vienotos par projekta tālāku virzību.

LLPA sniedza viedokli par MK rīkojuma projektu par ITI SAM finansējuma kopējo apjomu

13.09.2018. LLPA nosūtīja iebildumus VARAM par Ministru kaineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra rīkojuma Nr. 709 “Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai””

LLPA tika pārrunāts Dabas skaitīšanas projekts

10.09.2018. Latvijas Lielo pilsētu asociācijā (LLPA) norisinājās pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pārstāvjiem par Dabas skaitīšanas projektu, lai pārrunātu jautājumus par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu priekšnosacījumu izveidei labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā. Sanāksmes ietvaros tika pārrunāti vairāki Jūrmalas pilsētas pašvaldības konstatētie problēmjautājumi attiecībā uz Dabas skaitīšanas projektu, t.sk. par atkārtotu dabas skaitīšanu tajās teritorijās, kurās tā ir veikta jau detālplānojumu un lokālplānojumu izstrādes laikā, nepietiekamo informācijas apmaiņu starp pašvaldībām un DAP pēc projekta ietvaros veiktās kartēšanas un par to, cik ilgu laiku ir un būs derīgi kartēšanas dati un kad dati būs publiski pieejami ikvienam zemes īpašniekam. Pilsētu pašvaldību speciālisti uzsvēra, ka ir nepieciešams valsts iestādēm (DAP, Valsts Meža dienestam) intensīvāk komunicēt savā starpā un ar pašvaldībām, kurās notiek dabas skaitīšana Dabas skaitīšanas projekta ietvaros. Sanāksmē tika nolemts, ka LLPA sūtīs vēstuli VARAM, DAP un Valsts Meža dienestam par projekta ietvaros veiktās kartēšanas datu pieejamību un to tālāku izmantošanu.

free joomla template
© Latvijas Lielo pilsētu asociācija 2012