Tuvākie pasākumi

Janvāris 2018
Sv P O T C Pk S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Meklēt lapā

Aktuālie pasākumi

Notiks starpinstitūciju sanāksme par grozījumiem MK noteikumos Nr. 467

15.01.2018. plkst. 10.00 LM norisināsies starpinstitūciju sanāksme par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi”” (VSS-1237). Sanāksmē piedalīsies LLPA pārstāvis Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Nodarbinātības nodaļas vadītājs J.Osis.

Norisināsies sanāksme par DI plāna vērtēšanas kritēriju Nr. 10

18.01.2018. plkst.14.00 notiks LM, VM, LPS un LLPA sanāksme, lai vienotos par plānošanas reģionu DI plānu vērtēšanas kritērija Nr. 10 “DI plānā iekļautie risinājumi atbilst 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros izstrādātajām veselības tīklu attīstības vadlīnijām” un vērtējuma pamatojuma redakciju. Sanāksmē piedalīsies arī LLPA pārstāvji.

Atkārtoti tiks skatīti grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

16.01.2018. no plkst. 16.00 – 17.00 LM notiks atkārtota sanāksme par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā attiecībā uz ārpusģimenes aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē ārvalstī. Sanāksmē LLPA viedokli pārstāvēs Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas vadītāja R.Klimkāne un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra direktors K.Jasinkevičs.

free joomla template
© Latvijas Lielo pilsētu asociācija 2012