Tuvākie pasākumi

Jūlijs 2018
Sv P O T C Pk S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Meklēt lapā

Aktuālie pasākumi

Jelgava kļūst par LLPA prezidējošo pilsētu

11. jūlijā uz gadu par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) prezidējošo pilsētu kļuvusi Jelgava. LLPAprezidenta amatā uz prezidentūras laiku stāsies Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Prezidējošās pilsētas prezidentūras maiņa notiek reizi gadā rotācijas kārtībā. Iepriekšējais bija Daugavpils pilsētas prezidentūras gads.

“Paldies Daugavpilij par darbīgu un sekmīgu aizgājušo prezidentūras gadu! Starp izvirzītajām prioritātēm nākamajam - Jelgavas prezidentūras gadam - ir finansējuma, tostarp investīciju piesaiste Latvijas pilsētām to attīstības veicināšanai, uzņēmējdarbības vides attīstīšana pilsētās un izglītības reformas sekmīga īstenošana pašvaldībās. Asociācija turpinās aktīvi iesaistīties Eiropas Savienības nākamā finanšu perioda no 2020. gada plānošanā, stiprinās kapacitāti cīņai par finanšu līdzekļiem Latvijas pilsētu attīstībai. Vēl viens svarīgs darbs - veicināsim sadarbību starp pašvaldībām un uzņēmējiem, piemēram, mājokļu pieejamības risināšanā, kas ir būtisks priekšnosacījums jaunu darba vietu radīšanai reģionos,” komentē LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

Notiks LLPA ES fondu speciālistu sanāksme

18.07.2018. plkst. 14.00 Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) organizē LLPA ES fondu speciālistu tikšanos ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, kurā plānots pārrunāt jautājumus, kas saistīti ar 9.3.3.1. pasākuma ieviešanu:

1. 9.3.1.1. projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš (MK noteikumu nosacījumi un plānotais laika grafiks);
2. 9.3.1.1. projektu iesniegumu atlases dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un atlases uzsākšana;
3. citi aktuālie jautājumi saistībā ar 9.3.1.1. pasākumu. 

LLPA piedalīsies Uzraudzības padomes sēdē

20.07.2018. plkst. 9.00 IZM notiks Uzraudzības padomes sēde, kurā tiks izskatīta šādu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ specifisko atbalsta mērķu pasākumu īstenošana:

- 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.1. pasākuma “Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” īstenošana;
- 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana;
- 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošana;
- 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana. 

Sēdē LLPA pārstāvēs Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja G. Auza

free joomla template
© Latvijas Lielo pilsētu asociācija 2012