Tuvākie pasākumi

Janvāris 2019
Sv P O T C Pk S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Meklēt lapā

Aktuālie pasākumi

LLPA organizē atkārtotu pilsētu pašvaldību speciālistu sanāksmi par ielu sarkanajām līnijām

18.01.2018. plkst. 11.00 Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) organizē republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sanāksmi, kuras ietvaros paredzēta tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Satiksmes ministrijas un AS “Latvenergo” Inženiertīklu turētāju sadarbības padomes pārstāvjiem, lai klātienē pārrunātu ielu sarkano līniju noteikšanu turpmākajā plānošanas procesā Zemes ierīcības likuma kontekstā un Zemes pārvaldības likuma grozījumu ietekmi uz pašvaldībām.

LLPA norisinājās pilsētu pašvaldību speciālistu ES fondu jautājumos sanāksme

10.01.2019. LLPA norisinājās pilsētu pašvaldību speciālistu Eiropas Savienības (ES) fondu jautājumos sanāksme, kuras laikā notika diskusija ar Finanšu ministrijas (FM) un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pārstāvjiem par nosacījumu maiņu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas kārtībai ES fondu līdzfinansētajos projektos. Pilsētu pārstāvji izrādīja bažas par nosacījumu maiņu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas kārtībai, nosakot, ka maksājumu pieprasījumu finansējuma saņēmējs iesniedz ne retāk kā reizi par katriem sešiem mēnešiem. CFLA pārstāvji uz izteiktajām bažām norādīja, ka būs elastīgi un pašvaldībām atstās pašām iespēju variēt ar maksāšanas pieprasījumu iesniegšanas grafiku.

Sanāksmes otrajā daļā klātesošie tika iepazīstināti ar nacionālo gatavošanos jaunajam ES fondu plānošanas periodam pēc 2020. gada, Latvijas nacionālo pozīciju un interešu aizstāvību Eiropas Komisijā, kā arī ar ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu apguves progresu un prognozēm. FM norādīja, ka lielākās problēmas rezultātu sasniegšanā ir ēku energoefektivitātes programmā. Deinstitucionalizācijas projektiem ir mazāks progress, bet problēmjautājumi atrisināti. LLPA aicināja FM nākamajā ziņojumā par ES fondu progresu norādīt uz būvniecības izmaksu sadārdzinājumu kā iemeslu, kādēļ projektu īstenošana termiņi mainās.

Sanāksmes noslēgumā visas iesaistītās puses vienojās uz turpmāku sadarbību, gatavojoties jaunajam ES fondu plānošanas periodam, un pēc nepieciešamības atkārtoti tikties. Tāpat LLPA februārī nepieciešams plānot arī tikšanos ar VARAM pārstāvjiem par jauno Reģionālo pamatnostādņu projektu.

LLPA sniedz priekšlikumus Meliorācijas kadastra noteikumu projektam

08.01.2019. LLPA nosūtīja priekšlikumus Zemkopības ministrijai par noteikumu projektu “Meliorācijas kadastra noteikumi”

LLPA sniedz viedokli par plānu Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām

07.01.2019. LLPA sniedza viedokli VARAM par plāna projektu “Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam”.

LLPA sniedz viedokli par grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā

07.01.2019. LLPA nosūtīja viedokli Labklājības ministrijai par likumprojektu “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”.

free joomla template
© Latvijas Lielo pilsētu asociācija 2012