Tuvākie pasākumi

Decembris 2018
Sv P O T C Pk S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Meklēt lapā

Aktuālie pasākumi

Tika skatīti grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

04.12.2018. LLPA piedalījās Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, kurā tika skatīts likumprojekts “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (Nr. 53/Lp13) pirms 2. lasījuma. Visi (izņemot pēdējo) iesniegtie priekšlikumi komisijas sēdē tika atbalstīti. Latvijas Pašvaldību savienības un LLPA pārstāvji norādīja, ka šo likumprojektu tomēr nebūtu jāattiecina uz pašvaldībām. Komisijas sēdē savu viedokli par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu izteica arī Valsts kontroliere un Konkurences padomes priekšsēdētāja, akcentējot nepieciešamību strādāt pie atlīdzības sistēmas kopumā. Komisijas deputāti norādīja, ka pie tā ir jāstrādā turpmāk un citā komisijā.

06.12.2018. Saeimas sēdē likumprojekts tika pieņemts otrajā lasījumā.

http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1382/Lp12

Sēdē piedalījās LLPA izpilddirektora vietniece A.Mazitāne.

LLPA sniedz viedokli par Austrijas prezidentūras kompromisa priekšlikumu ERAF un Kohēzijas fonda regulai

03.12.2018. LLPA nosūtīja viedokli Finanšu ministrijai (FM) par Austrijas prezidentūras sagatavoto priekšlikumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda regulai un kopīgo noteikumu regulas 1., 2. un 5. blokam, norādot, ka LLPA uztur jau iepriekš sniegto priekšlikumu, ka ilgtspējīgai pilsētu attīstībai nepieciešams novirzīt vismaz 10% no pieejamā Kohēzijas politikas finansējuma. Papildus tika norādīts, ka nākamajā plānošanas periodā ir nepieciešams ieguldīt Kohēzijas politikas finansējumu teritorijās ar vislielāko investīciju atdevi un lielāko pienesumu Latvijas tautsaimniecības un konkurētspējas veicināšanai.

LLPA saskaņo grozījumus 9.3.1.1. pasākuma pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumos

03.12.2018. LLPA nosūtīja saskaņojumu Labklājības ministrijai (LM) par noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

free joomla template
© Latvijas Lielo pilsētu asociācija 2012