Tuvākie pasākumi

Augusts 2018
Sv P O T C Pk S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Meklēt lapā

Brīvības ielu stāsts

LLPA pauž atbalstu VM un NMPD plānotajām reformām neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) pārstāvji tikšanās laikā ar veselības ministri Andu Čakšu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) speciālistiem pārrunāja plānotās reformas NMPD darbībā un citus aktuālus jautājumus veselības aprūpes nozarē.

Sarunās LLPA uzsvēra, ka, īstenojot plānotās veselības nozares reformas, prioritāte ir iedzīvotāju drošība: savlaicīgi saņemta primārā veselības aprūpe un neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tāpat LLPA uzsvēra, ka kopā ar Veselības ministriju (VM) būtu svarīgi risināt sadarbības veicināšanu ar ģimenes ārstu praksēm, tādējādi iedzīvotājiem nodrošinot primāro veselības aprūpes pieejamību un konsultācijas gan plānotās, gan akūtās situācijās.

Anda Čakša, veselības ministre: “Esmu gandarīta par šodienas konstruktīvo dialogu un LLPA pārstāvju izpratni par veselības nozari, pārrunājot plānotās reformas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā un veselības aprūpes pieejamības veicināšanā visā Latvijas teritorijā. Ceram uz konstruktīvu un lietišķu sadarbību arī nākotnē, risinot nozarē aktuālus jautājumus.”

Tikšanās laikā NMPD informēja par iecerēto resursu efektivizācijas procesu, lai arī turpmāk nodrošinātu operatīvu un kvalitatīvu neatliekamās medicīnas pakalpojumu pieejamību visā Latvijā.

Šobrīd valstī izbraukumus uz neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumiem nodrošina 188 neatliekamās palīdzības brigādes. Diennaktī vidēji tiek saņemti ap 1200 izsaukumi, no kuriem 50 % ir nepamatoti.  Daudzos gadījumos  pacientiem ir nepieciešami cita veida pakalpojumi un konsultācijas, ko varētu sniegt ģimenes ārsti un citi speciālisti.

Viens no iespējamiem risinājumiem NMPD resursu efektīvam izlietojumam ir NMP brigāžu profilēšana pēc izsaukumu specifikas, iedalot tos augstas, vidējas un zemas prioritātes kategorijās. Atbilstoši šiem profiliem tiktu formētas nepieciešamo speciālistu komandas.

Viktors Valainis, LLPA izpilddirektors: “Mēs atzinīgi vērtējam NMPD iniciatīvu veicināt efektīvu neatliekamās medicīniskās palīdzības resursu pārdali un izmantošanu. Uzskatu, ka plānotās reformas ir racionālas un pārdomātas, balstītas pamatīgā datu analīzē un padziļinātā iespējamo attīstības virzienu izpētē, ņemot vērā pasaules pieredzi. Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka tām jābūt samērojamām ar iedzīvotāju vajadzībām. Sarunās ar nozares speciālistiem secināts, ka šobrīd pilnībā nefunkcionē ģimenes ārstu institūts. Mums visiem kopā jāturpina darbs pie primārās veselības aprūpes pieejamības veicināšanas, lai akūtos gadījumos iedzīvotāji sākotnēji vērstos pēc konsultācijas pie ģimenes ārsta, bet kritiskos gadījumos sauktu neatliekamo palīdzību, tādējādi izvairoties no tā sauktajiem viltus izsaukumiem.”

NMPD skaidroja, ka galvenie ieguvumi no plānotās reformas būs precīzāk izstrādāta operatīvā medicīniskā transporta koncepcija un pilnvērtīgāka materiālā un tehniskā nodrošinājuma izmantošana atbilstoši brigādes profilam. Vienlaikus tas veicinātu medicīniskā personāla kvalifikācijas celšanu un atalgojuma palielināšanu par pamatslodzi.

LLPA organizē sanāksmi par Latvijas simtgades iniciatīvu “Brīvības ielu stāsts 9 republikas pilsētās”

14.06.2018. LLPA notikusi pilsētu pašvaldību speciālistu sanāksmi par Latvijas simtgades iniciatīvas “Brīvības ielu stāsts 9 republikas pilsētās” īstenošanu un tās ietvaros plānotās dokumentālās filmas “9 pilsētas – viena iela” veidošanu. Sanāksmē pārrunāti šādi jautājumi:

1) Dokumentālās filmas “9 pilsētas – viena iela” izstrāde. Sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji un dokumentālās filmas “9 pilsētas – viena iela” veidotājs R.Ēķis informējuši par redzējumu, kā izstrādājama dokumentālā filma par visām 9 pilsētām, kā arī 9 īsfilmas par katru republikas pilsētu atsevišķi. Sanāksmē pēc idejas prezentācijas notikusi visu dalībnieku kopīga diskusija par to, kā šo filmu veidot un tajā atspoguļot republikas pilsētās īstenoto Iniciatīvu un pilsētu kā lielāko attīstības centru lomu valsts attīstībā kopumā.

2) Iniciatīvas “Brīvības ielu stāsts 9 republikas pilsētās” īstenošanas progress. Sanāksmē pārrunāti jautājumi par Iniciatīvas īstenošanas progresu pilsētās.

Latvijas simtgades iniciatīva “Brīvības ielu stāsts 9 republikas pilsētās”

2018. gadā tiek uzsākta Latvijas simtgades iniciatīva “Brīvības ielu stāsts 9 republikas pilsētās” ar vēstījumu “No Brīvības līdz brīvībai.”.
 
Brivibas iela logo
 
Latvijā ir vairāk nekā 60 ielas, bulvāri un laukumi, kam dots Brīvības vārds. Katrā no deviņām republikas pilsētām tiks īstenoti vienoti Brīvības ielu stāsta pasākumi: 

- izstāde „Brīvības stāsti atmiņu lietās”, kur kopā ar pedagogiem, vēsturniekiem, novadpētniekiem, skolēniem un dažādu paaudžu iedzīvotājiem tiks apzinātas saglabātās atmiņas un vēstures liecības fotogrāfijās, lietās un stāstos; 

- „Brīvības forums”, kurā kopā ar katras pilsētas, reģiona izcilākajiem prātiem, personībām visdažādākajās jomās notiks diskusijas par Latvijas valsts attīstību nākamajā simtgadē. 

 
Papildus notiek arī Brīvības vārda došana ielām, laukumiem, skvēriem, parkiem un tiltiem, tematisko ekskursiju organizēšana, Brīvības skrējiens un citi notikumi pilsētās.
 
Vieta: Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils.
 
Rada un dara: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas Lielo pilsētu asociācija sadarbībā ar deviņām republikas pilsētām.

Brīvības ielu stāsts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Daugavpili, Jelgavu, Jēkabpili, Jūrmalu, Liepāju, Rēzekni, Rīgu, Valmieru un Ventspili uzsāk kopīgu Latvijas simtgades iniciatīvu “Brīvības ielu stāsts deviņās republikas pilsētās”.

PILSĒTU PROGRAMMAS

KONCEPCIJAS KOPSAVILKUMS

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrsKaspars Gerhards“Brīvības ielu stāstam” uzsver: “Latvijas valsts simtgade ir nozīmīgs notikums ikvienam latvietim, ikvienam valsts iedzīvotājam. Svētku simtgadei tuvojoties, mēs aizsākam jaunu iniciatīvu, kas izcels pilsētu ielām un laukumiem sniegtā „Brīvības” nosaukuma vērtību latviešu tautai. Ar „Brīvības ielu stāstu” mēs akcentēsim Latvijas reģionu lomu valsts attīstībā, kā arī aicināsim iedzīvotājus izzināt valsts reģionu nozīmi Latvijas vēsturē un nākotnē.

Jāuzsver, ka šī iniciatīva ir vērsta ne tikai uz kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī uz ekonomiskajiem un sociālajiem rādītājiem, lai kopā ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO un citiem sadarbības partneriem definētu redzējumu turpmākajai reģionu attīstībai.”

“Brīvības ielu stāsta” koncepcijas autorsGints Grūbesacīja: “Latvija savā ziņā ir īpaša ar to, ka “brīvības jēdziens” visbiežāk likts dažādu vietu apzīmējumos, lai apzīmētu sapni par savu valstiskumu un šo sapni nostiprinātu. Latvijā ir vairāk nekā 60 ielas, bulvāri un laukumi, kam dots Brīvības vārds. Lielākoties vārds “brīvība” likts Brīvības cīņu jeb Latvijas Neatkarības kara kontekstā, galvenokārt ielas šos nosaukumus ieguvušas pēc Latvijas Republikas nodibināšanās. Daļā no pilsētām un apdzīvotajām vietām šāds nosaukums turpinājis pastāvēt arī padomju okupācijas periodā. Izpētot 9 republikas pilsētu ielu nosaukumu tapšanas vēsturi, bija iespējams tālāk veidot “Brīvības ielu stāsta” programmu.”

Iniciatīvas galvenais vēstījums ir “No brīvības līdz brīvībai”.

Tās laikā gada garumā paredz īstenot dažādu formātu izstādes, diskusiju forumus, konkursus un konferences. Pasākumi ļaus apzināt un novērtēt Latvijas pēdējo simts gadu notikumus un varas maiņas, dzimtu, ģimeņu un indivīdu dzīvesstāstus katra reģiona un novada vietas izpētes kontekstā un veidot valsts nākotnes stratēģiju nākamajiem simts gadiem, iesaistot iniciatīvas īstenošanā visu pilsētu iedzīvotājus un novadniekus. Iniciatīvas mērķis ir akcentēt republikas pilsētu lomu valsts tapšanas procesos un turpmākajā attīstībā, pievērst uzmanību aktivitātēm reģionos.  

Katrā no deviņām republikas pilsētām tiks īstenotas kopīgas “Brīvības ielu stāsta” aktivitātes dažādos formātos:

  • izstāde „Brīvības stāsti atmiņu lietās”, kur kopā ar pedagogiem, vēsturniekiem, novadpētniekiem, skolēniem un dažādu paaudžu iedzīvotājiem apzinātas saglabātās atmiņas un vēstures liecības fotogrāfijās, lietās un stāstos,

  • „Brīvības forums”, kurā kopā ar katras pilsētas, reģiona izcilākajiem prātiem, personībām visdažādākajās jomās notiek diskusijas par Latvijas valsts attīstību nākamajā simtgadē.

Piektdienas vakara pastaiga Brīvības ielā

Aizsākot simtgades iniciatīvas notikumus Ventspils pilsētā, Ventspilnieki un pilsētas viesi aicināti doties pastaigā pa Brīvības ielu. Ventspils pilsēta aicina nesteidzīgi izstaigāt Brīvības ielu no viena gala līdz otram – viesus sagaida koncerti, izstādes, instalācijas, ekskursijas, izklaidējoši projekti un radošās darbnīcas, un tā ir tikai maza svētku programmas daļa.

Labāk orientēties Brīvības ielas notikumos jums palīdzēs vakara pastaigas plāns, kurš būs pieejams arī pasākuma laikā.

Vakara pastaigā varat doties jau no plkst. 19.00, kad ielas posmi atdzīvosies dažādām sajūtām un aktivitātēm
Iestājoties vakara krēslai, no plkst. 22.00-2.00, dažādos Brīvības ielas posmos būs iespējams aplūkot gaismu un projekciju sēriju “Tikai viens vakars Brīvības ielā”
 
Brīvibas ielas pastaiga 01 1

Lasīt tālāk: Piektdienas vakara pastaiga Brīvības ielā

free joomla template
© Latvijas Lielo pilsētu asociācija 2012