Uz sākumu Aktualitātes LLPA notiks speciālistu sanāksme izglītības jautājumos

LLPA notiks speciālistu sanāksme izglītības jautājumos

26.09.2019. plkst. 12.30 Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) organizē republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sanāksmi izglītības jautājumos

26.09.2019. plkst. 12.30 Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) organizē republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sanāksmi izglītības jautājumos, lai pārrunātu aktualitātes izglītības nozarē. Sanāksmē plānots pārrunāt šādus jautājumus:  1. Administratīvi teritoriālā reforma un kritēriji pašvaldības skolu tīkla izveidei.  2. Pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana.  3. Brīvpusdienu 1.-4. klašu skolēniem finansēšana turpmākajos mācību gados.  4. Minimālais izglītojamo skaits klasē. 5. Plānotie pasākumi izglītības iestāžu nodrošināšanai ar kvalificētiem pedagogiem.   6. Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programmas finansēšana. 7. Valsts nozīmes interešu izglītības iestādes un to finansēšanas kārtība.