Uz sākumu Aktualitātes

Aktualitātes

LLPA aicina rast steidzamu risinājumu siltumapgādes risku novēršanai pašvaldībās

Nepieciešams valsts mēroga risinājums, lai novērstu vispārējās enerģētikas krīzes situāciju valstī

LLPA aicina valdību iesaistīties un rast risinājumus enerģētikas cenu krīzei

Straujais energoresursu cenu pieaugums būtiski ietekmē pašvaldību budžetus

LLPA norāda, ka piespiedu valstspilsētu apvienošanu ar novadiem ir nepārdomāta un tas jāatstāj pašvaldības ziņā

Saeimas pieņemtie grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, ir sasteigti

LLPA pauž bažas par elektroenerģijas cenu kāpuma ietekmi uz pašvaldību budžetiem

Tas radīs papildus slogu un var apgrūtināt pašvaldību funkciju izpildi

LLPA vienojas ar labklājības ministru par valsts atbalsta mehānisma nepieciešamību mājokļa pabalstu nodrošināšanai

Nepieciešams izstrādāt speciālu atbalsta risinājumu noteiktām nabadzības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām

LLPA ar finanšu ministru Jāni Reiru vienojas turpināt sarunas

LLPA biedri uzklausīja Finanšu ministrijas sagatavoto informāciju par nodokļu ieņēmumu dinamiku valsts un pašvaldību budžetos

Aicinām uz projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” atklāšanu

Uzsāk projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” īstenošanu

Par LLPA prezidējošo pilsētu kļūst Liepāja

Tāpat kopsapulcē pieņemts lēmums par Ogres novada pašvaldības uzņemšanu LLPA sastāvā

LLPA aicina precizēt programmu ES fondu izmantošanai 2021.–2027. gada plānošanas periodā

Jāparedz finansējumu arī reģionālas nozīmes projektu attīstībai.

Paraksta memorandu par publisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanu

Par efektīvu un ilgtspējīgu publisko iepirkumu sistēmu, kas nodrošina godīgas konkurences apstākļus un taisnīgas iespējas


Vecāki