Uz sākumu Aktualitātes

Aktualitātes

LLPA aicina būtiski pilnveidot jauno "Pašvaldību likumu"

Jaunajā likumprojektā ir veicama virkne būtisku uzlabojumu

LLPA aicina Izglītības un zinātnes ministriju pilnveidot mācību procesu un sniegt lielāku atbalstu pedagogiem un vecākiem

Esam apkopojuši virkni racionālu priekšlikumu attālinātā mācību procesa pilnveidošanai un atbalsta pasākumiem pedagogiem

Lielās pilsētas gatavas iesaistīties vakcinācijas plāna īstenošanā

Pašvaldības jau šobrīd ir gatavas iesaistīties, sniedzot visu iespējamo saimniecisko un tehnisko atbalstu

Viktors Valainis: Ja reģionos nebūs pieejami mājokļi, tajos nebūs dzīvības

Valdībai strauji jāvirza uz priekšu iecerētā mājokļu pieejamības veicināšanas programma

LLPA un ekonomikas ministrs vienojas par sadarbību, īstenojot mājokļu pieejamības reformu

Ekonomikas ministrijas piedāvājums ir uzskatāms par saprātīgu un atbalstāmu.

LLPA aicina pilnveidot valsts piedāvātos atbalsta mehānismus uzņēmējiem

Neskaidrība par nākotni uzņēmējiem neļauj plānot turpmāko darbu

Reforma, kas pat Exel tabulās neizskatās labi

Nepārdomātā atkritumu poligonu slēgšana un pārprofilēšana rada bažas par to, ka būtiski varētu palielināties atkritumu izvešanas tarifi

VARAM piedāvā atkritumus kraut lielākās kaudzēs

Pārmērīga centralizācija un atsevišķu poligonu darbības ierobežošana izraisīs atkritumu izvešanas tarifu pieaugumu. Pieaugs nelegālā apsaimniekošana.


Vecāki