Uz sākumu Aktualitātes LLPA pārstāvji dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Varšavu

LLPA pārstāvji dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Varšavu

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvju delegācija no 7. līdz 9. novembrim dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Varšavu, Polijā. Vizītes ietvaros plānots iepazīties ar Varšavas pilsētas un atsevišķu Polijas reģionu pašvaldību pieredzi efektīva lielo pilsētu sadarbības tīkla izveidē un savstarpējās sadarbības koordinēšanā ar reģioniem.

Brauciena laikā plānots iepazīties ar Varšavas pilsētas un Polijas pilsētu asociācijas (Association of Polish Cities) un Polijas metropoļu savienības (Union of Polish Metropolises) darbību, to pārstāvēto Polijas lielo pilsētu tīklu un pilsētu labo praksi valsts pilsētvides politikas īstenošanas procesā saistībā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā arī pilsētu un reģionu sadarbību ilgtspējīgu pilsētu attīstības plānošanā.

Pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros plānots arī iepazīties ar Varšavas pilsētas attīstības vēsturi, pilsētvides veidošanas principiem un vairāku Polijas reģiona pašvaldības pieredzi, starp pašvaldību sadarbības veicināšanā un labas pārvaldības principu nostiprināšanai.

LLPA pārstāvju pieredzes vizīte uz Poliju tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!