Uz sākumu Aktualitātes LLPA atkārtoti aicina pilnveidot ES Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma plānu

LLPA atkārtoti aicina pilnveidot ES Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma plānu

Ir jānovērš divas būtiskas nepilnības

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) atkārtoti ir aicinājusi Finanšu ministriju pilnveidot Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma plānu (ANM), novēršot divas būtiskas nepilnības – nepārdomāto finansējuma sadalījumu starp prioritārajiem virzieniem un nepietiekamo finansējumu līdzsvarotas reģionālās attīstības nodrošināšanai.

Jau šī gada martā LLPA aicināja Finanšu ministriju būtiski pilnveidot sagatavoto AMN plānu, rosinot netērēt AMN līdzekļus valsts pārvaldes projektiem, kuriem nav rasts finansējums no citiem finanšu instrumentiem, kā arī liekot lielāku uzsvaru uz reģionālo attīstību.

Ir jāuzver, ka ANM plānā joprojām saskatāms nepārdomāts finansējuma sadalījums starp prioritārajiem virzieniem, kā arī paredzēts pārāk mazs finansējums līdzsvarotas reģionālās attīstības nodrošināšanai. Lai mazinātu nevienlīdzību starp Rīgu un pārējiem reģioniem, ir jāparedz būtiskas investīcijas gan uzņēmējdarbības attīstībā, gan arī dzīves vides uzlabošanā, nodrošinot kvalitatīvu izglītību, sociālos un veselības pakalpojumus, kā arī pieejamus mājokļus,” uzsver LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

Zinot, ka tiek gatavots ANM plāns, jau 2020. vasarā LLPA apkopoja un nosūtīja FM un atbildīgo nozaru ministrijām pilsētu pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu sarakstu, kuru īstenošana, piesaistot ANM finansējumu, sekmētu nepieciešamo ekonomikas transformāciju un nestu ekonomisko atdevi ilgtermiņā, kā arī mazinātu Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Diemžēl, izstrādājot ANM plāna projektu, augstāk minētie pilsētu projekti netika ņemti vērā.

Tādējādi secināms, ka netiks izpildīti arī ANM stratēģiskie uzstādījumi. LLPA ir paudusi nostāju, ka, novirzot ANM finansējumu projektiem, kas nenes ekonomisko atdevi ilgtermiņā, pastāv risks, ka citas Eiropas Savienības valstis daudz veiksmīgāk un efektīvāk apgūs AMN finansējumu, veicinot savas valsts ekonomisko atgūšanos un izaugsmi daudz straujāk, tādējādi paaugstinot starptautisko konkurētspēju

LLPA ieskatā nav pieļaujams, ka ANM pašvaldību infrastruktūras projektiem paredzēti vien 11% no kopējā šā plāna finansējuma apjoma, kā arī nav paredzēts pietiekams finansējums izglītības infrastruktūras sakārtošanai. Tāpat nav atvēlēts pietiekami daudz līdzekļu reģionālo slimnīcu infrastruktūras pilnveidošanai un pakalpojumu modernizēšanai, īstenojot administratīvi teritoriālu reformu - mazāk nekā 10% no kopējā veselības infrastruktūrai plānotā finansējuma. Asociācija uzsver, ka pašreizējā epidemioloģiskā situācija ir pierādījusi, ka veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un spēcīgs veselības iestāžu tīkls reģionos ir būtiski svarīgs un uzlabojams, tostarp nepieciešams pārdomāts atbalsts medicīniskā aprūpes personāla noturēšanai un nodrošināšanai nākotnē.