Uz sākumu Aktualitātes Lielajās pilsētās uzsākšanai jau šogad gatavi investīciju projekti 400 miljonu eiro apmērā

Lielajās pilsētās uzsākšanai jau šogad gatavi investīciju projekti 400 miljonu eiro apmērā

LLPA apkopotie dati, kas šodien izskanēja pilsētu mēru videokonferencē ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci.

Sekmējot ekonomikas sildīšanu valstī, šobrīd Latvijas lielajās pilsētās uzsākšanai ir gatavi nozīmīgi investīciju projekti 400 miljonu eiro apmērā. Tā liecina Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) apkopotie dati, kas šodien izskanēja pilsētu mēru videokonferencē ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci.

Ņemot vērā, ka pašvaldības var sniegt būtisku ieguldījumu tautsaimniecībā, veicinot ekonomisko aktivitāti reģionos pēc ārkārtējās situācijas beigām, šobrīd svarīgi ir panākt, lai pašvaldību rīcībā būtu nepieciešamie resursi ilgtspējīgu un nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošanai. Vienīgais veids, kā to panākt, ir paplašināt aizņemšanās iespējas pašvaldībām, kas būtiski paātrinātu šo projektu realizāciju. Atvēlot šim mērķim papildu 150 miljonus eiro, valdība ir spērusi pirmo soli šajā virzienā, taču darbs jāturpina,” skaidro LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

LLPA apkopotā informācija liecina, ka šobrīd Latvijas lielajās pilsētās uzsākšanai ir gatavi investīciju projekti aptuveni 400 miljonu eiro apmērā. Ieguldījumi paredzēti pašvaldību izglītības infrastruktūras attīstīšanā, ielu un ceļu sakārtošanā, degradētu teritoriju attīstībā, pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošanā, uzņēmējdarbības vides sakārtošana u. c. jomās. Visi projekti ir gatavi uzsākšanai jau šogad –.tie ir augstas gatavības projekti, kuriem ir izstrādāts būvprojekts, tā izstrāde tuvojas noslēgumam, vai pat jau ir izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai.

Tikšanās laikā LLPA biedri pauda iebildumus pret Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (VARAM) ieceri mainīt nosacījumus vairākām ES fondu programmām. Proti, VARAM iesniegusi izskatīšanai valdībā grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumos, kas paredz, ka vērtēšanā esošajiem projektiem gala lēmums par projekta apstiprināšanu (atzinums par nosacījumu izpildi) jāpieņem līdz š. g. 1. jūnijam. LLPA ieskatā objektīvu apstākļu dēļ šobrīd ir apdraudēti minēto programmu investīciju projekti trīs pilsētās – Valmierā, Daugavpilī un Liepājā. Tikšanās laikā puses vienojās ar VARAM katru projektu izskatīt individuāli.