Uz sākumu Aktualitātes LLPA tiekas ar EPPO, CFLA un VARAM, lai pārrunātu aktuālos jautājumus projektu apgūšanā ar ERAF līdzfinansējumu

LLPA tiekas ar EPPO, CFLA un VARAM, lai pārrunātu aktuālos jautājumus projektu apgūšanā ar ERAF līdzfinansējumu

Puses vienojās par vienotu dialogu un diskusijas turpināšanu

30.11.2023. Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedri – lielo valstspilsētu un pašvaldību vadītāji – tikās ar Eiropas Prokuratūras (EPPO) prokuroru Gati Doniku un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) direktori Anitu Krūmiņu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Investīciju politikas departamenta direktora vietnieci Eviju Bisteri, lai pārrunātu pilsētu pašvaldībām aktuālos jautājumus saistībā ar uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras projektu īstenošanu ar ERAF līdzfinansējumu.

Sarunās ar valstspilsētu un pašvaldību vadītājiem, prokurors uzsvēra, ka būtiski ir  veidot konstruktīvu dialogu starp visām iesaistītajām pusēm, vienlaikus preventīvi diskutējot par jautājumiem, kas attiecināmi uz projektu īstenošanu, lai sekmētu to veiksmīgu realizāciju.

LLPA izpilddirektors Normunds Audzišs uzsvēra, ka: “Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību, līdz ar to uzņēmējdarbības atbalsta projektu īstenošanai ar ERAF līdzfinansējumu, ir būtiska loma Latvijas valstspilsētu un pašvaldību attīstībā. Tas ļauj īstenot pilsētvides attīstībai nozīmīgus projektus un papildus piesaistīt gan vietējo, gan ārvalstu uzņēmumu investīcijas, tādējādi nodrošinot vienotu reģiona ekonomisko attīstību.”

Sarunās valsts pilsētu pārstāvji uzsvēra gatavību konstruktīvai sadarbībai un preventīvi iesaistīties procesu pilnveidošanā un vadlīniju izstrādē sadarbībā ar CFLA, VARAM un citām ministrijām, lai kopīgi vienotos par skaidru rīcību un  veicinātu atklātu,  pārredzamu un nediskriminējošu darba procesu projektu ietvaros.

Sarunu noslēgumā LLPA biedri un EPPO, CFLA, kā arī VARAM pārstāvji vienojās par vienotu dialogu un diskusijas turpināšanu par  jautājumiem, kas attiecas uz mērķorientētu pilsētu un pašvaldību attīstību, īstenojot uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras projektus ar ERAF līdzfinansējumu.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija dibināta 2001. gada 23. augustā, lai veidotu ciešāku sadarbību ekonomisko, saimniecisko kontaktu un kultūras jomā starp Latvijas Republikas valstspilsētu pašvaldībām. LLPA biedri ir 10 lielākās Latvijas pilsētas - Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils, kā arī Valmieras, Jēkabpils un Ogres novada pašvaldības.