Uz sākumu Aktualitātes LLPA rosina pilnveidot ES Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma plānu

LLPA rosina pilnveidot ES Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma plānu

Plāns nedrīkst kompensēt nepietiekamo finansējumu valsts pārvaldes projektiem, kā arī jāliek lielāks uzsvars uz reģionālo attīstību

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (turpmāk – LLPA) ir nosūtījusi vēstuli Finanšu ministrijai, kurā aicina būtiski pilnveidot sagatavoto Atveseļošanās un noturības mehānisma paredzētā finansējuma plānu (turpmāk – ANM) Latvijai. Asociācijas ieskatā plāns nedrīkst kompensēt nepietiekamo finansējumu valsts pārvaldes projektiem, kā arī jāliek lielāks uzsvars uz reģionālo attīstību.

Neapšaubāmi, šāda mēroga ES atbalsta instrumenta radīšana salīdzinoši tik īsā laikā ir nebijis precedents gan ES, gan Latvijai, tomēr plāna saturs būtu daudz kvalitatīvāks, ja tā izstrādē būtu iesaistīti sociālie partneri, tostarp pašvaldības. Viena no būtiskākajām nepilnībām – virkne ANM iekļauto investīciju ir paredzēta valsts pārvaldes projektiem, kuriem nav rasts finansējums no citiem finanšu instrumentiem. Tas rada būtisku risku, ka citas ES valstis daudz veiksmīgāk un efektīvāk apgūs AMN finansējumu, tādējādi audzējot savu konkurētspēju,” uzsver LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

Vērtējot plānoto ANM finansējuma sadalījumu starp privāto un publisko sektoru, publiskajā telpā jau ir izskanējusi informācija par Latvijas Darba devēju konfederācijas aplēsēm, ka 18% no šobrīd plānotajām ANM izmaksām ir paredzēts ieguldīt privātajā sektorā, bet 82% – publiskajā sektorā. Atbilstoši LLPA aprēķiniem, tikai 13% no publiskajā sektorā plānotajiem ieguldījumiem jeb 11% no kopējā ANM finansējuma Latvijai ir paredzēti pašvaldībām. LLPA ieskatā šāds finansējuma sadalījums nenodrošinās ANM mērķa sasniegšanu Covid-19 krīzes radīto seku ekonomikas un sociālajā jomā mazināšanā un EK rekomendāciju reformām īstenošanā.

Lai mazinātu reģionu nevienlīdzību, LLPA ieskatā ANM plānā ir jāliek lielāks uzsvars uz reģionālo attīstību un investīciju piesaisti reģionālo atšķirību mazināšanai un situācijas uzlabošanai. Tāpēc asociācija aicina pārskatīt plānotās investīcijas Administratīvi teritoriālās reformas, nevienlīdzības, klimata pārmaiņu un vides ilgtspējas kontekstā, palielinot reģioniem pieejamo investīciju apmēru rūpniecisko teritoriju, t. sk. zaļo industriālo zonu, publiskās (bāzes) infrastruktūras izveidei un sakārtošanai, mājokļa jautājuma risināšanai un attīstības centru sasniedzamības nodrošināšanai.

LLPA ieskatā būtu jāveic būtiskas izmaiņas starp plānotajiem projektiem ANM komponentēs. Tā, piemēram, ir jāpalielina digitālā transformācija, kas ir nepieciešama ne vien valsts tiešās pārvaldes institūcijām, bet arī pašvaldībām un to iestādēm. Tāpat ir jāpalielina finansējums pārejai uz bezemisiju transportu, paredzot ne vien biometāna, bet arī elektroenerģijas un ūdeņraža izmantošanu.