Uz sākumu Aktualitātes Par LLPA prezidējošo pilsētu kļūst Jūrmala

Par LLPA prezidējošo pilsētu kļūst Jūrmala

LLPA biedru sapulcē apstiprināts arī asociācijas darba plāns laika posmam no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada jūnijam.

30. jūnijā par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) prezidējošo pilsētu uz gadu kļuvusi Jūrmala. LLPA prezidenta amatā uz prezidentūras laiku stājies Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis. Prezidējošās pilsētas prezidentūras maiņa notiek reizi gadā rotācijas kārtībā. Iepriekšējais bija Jēkabpils pilsētas prezidentūras gads.

LLPA statūtos ir noteikts, ka reizi gadā rotācijas kārtībā biedrības prezidentūru pārņem nākamā pilsēta. Tādējādi 30. jūnijā notikušajā kopsapulcē biedrības prezidents – Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps – prezidenta pilnvaras nodeva Jūrmalas mēram Gatim Truksnim.

Vēlos pateikties Jēkabpilij par sekmīgi aizvadīto LLPA prezidentūras gadu, kas aizritējis sarežģītā un pārbaudījumiem bagātā laikā. Publiskās diskusijas par Administratīvi teritoriālo reformu, Covid-19 radītā krīze ir nozīmīgi izaicinājumi, ar kuriem nācās saskarties ikvienas lielās pilsētas vadītājam. LLPA prezidentam šajā laikā ir bijusi dubulta slodze, vadot Jēkabpils pilsētas pašvaldību un asociāciju,” uzsver LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

Kā Jēkabpils pilsētas pašvaldības vadītājam un LLPA prezidentam šis laiks man bija izaicinājumu pilns un tas sniedza neatsveramu pieredzi, sadarbojoties ar vadošajiem pašvaldību profesionāļiem. Visi darba plāni ir izpildīti, mērķi realizēti, operatīvi pielāgojāmies arī Covid-19 krīzes izraisītajiem apstākļiem, turpinot darbu attālināti. Pateicos kolēģiem par sadarbību un vēlu Jūrmalas kolēģiem veiksmi, izturību un daudz radošu ideju!” LLPA līdzšinējais prezidents Aivars Kraps.

Lielo pilsētu asociācija ir sevi pierādījusi kā nopietns spēlētājs, sociālais partneris visos Latvijas valsts dzīves aspektos. Rotācijas kārtībā mainās prezidentūra un Jūrmalai ir tas gods uzņemties atbildību šādā sarežģītā laikā, ir notikusi Administratīvi teritoriālā reforma, būs jāskatās kādā veidā nostabilizēsies budžeta iespējas un likumu virzība, kas mainīsies pašvaldību izlīdzināšanas fondā un pašvaldību likumos. Lielās pilsētas pārstāv lielāko daļu Latvijas IKP īpatsvara un iedzīvotāju skaita īpatsvaru. Lielās pilsētas ir Latvijas ekonomikas dzinējspēks un tas, kādā veidā virzās lielo pilsētu jeb valstspilsētu iedzīvotāju dzīve un ekonomika, no tā ir atkarīgs kā virzīsies uz priekšu Latvijas attīstība! Jūrmalai ir liels gods pārņemt Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidentūru šajā atbildīgajā laika periodā,” LLPA prezidents Gatis Truksnis

LLPA biedru sapulcē apstiprināts asociācijas darba plāns laika posmam no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada jūnijam. Svarīgākās prioritātes tajā ir Eiropas Savienības fondu finansējuma izmantošana pilsētu attīstībai, pašvaldību finanšu plānošana, izglītības, sociālo, veselības un juridisko jautājumu risināšana, tostarp jauna Pašvaldības likuma izstrāde un pašvaldību autonomo funkciju pārskatīšana, dalība ar administratīvi teritoriālo reformu saistītā normatīvā regulējuma sagatavošanā.