Uz sākumu Aktualitātes LLPA organizē mēru kopsapulci

LLPA organizē mēru kopsapulci

Republikas pilsētu domju priekšsēdētāju kopsapulce, kurā plānots pārrunāt konceptuālā ziņojuma projektu “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu”

21.08.2019. plkst. 13.00 Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) organizē LLPA biedru pārstāvju – republikas pilsētu domju priekšsēdētāju – kopsapulci, kurā plānots pārrunāt konceptuālā ziņojuma projektu “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu”, kas sagatavots pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konsultācijām ar 114 pašvaldībām (http://varam.gov.lv/lat/administrativi_teritoriala_reforma/) un LLPA viedokli par administratīvi teritoriālo reformu.