Uz sākumu Aktualitātes LLPA organizē mēru kopsapulci

LLPA organizē mēru kopsapulci

11.09.2019. plkst. 16.00. Tiks pārrunāts jautājums par LLPA kopīgu viedokli par administratīvi teritoriālo reformu.

11.09.2019. plkst. 16.00 Latvijas Lielo pilsētu asociācija organizē LLPA biedru pārstāvju – republikas pilsētu domju priekšsēdētāju – kopsapulci, kurā tiks pārrunāts jautājums par LLPA kopīgu viedokli par administratīvi teritoriālo reformu.