Uz sākumu Aktualitātes LLPA organizē mēru kopsapulci

LLPA organizē mēru kopsapulci

Kopsapulce norisināsies 18.12.2019. plkst. 13.00

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) organizē LLPA biedru – republikas pilsētu domju priekšsēdētāju – kopsapulci, lai pārrunātu iesniedzamos priekšlikumus Saeimā likumprojektam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” uz 2. lasījumu un izskatītu LLPA 2020. gada budžeta projektu.