Uz sākumu Aktualitātes LLPA aicina Izglītības un zinātnes ministriju pilnveidot mācību procesu un sniegt lielāku atbalstu pedagogiem un vecākiem

LLPA aicina Izglītības un zinātnes ministriju pilnveidot mācību procesu un sniegt lielāku atbalstu pedagogiem un vecākiem

Esam apkopojuši virkni racionālu priekšlikumu attālinātā mācību procesa pilnveidošanai un atbalsta pasākumiem pedagogiem

Foto: Pexels, Andrea Piacquadio

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) ir apkopojusi virkni priekšlikumu attālinātā mācību procesa pilnveidošanai un skolu pedagogu atbalstam un iesniegusi tos izskatīšanai Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM). LLPA arī aicina ministriju viest skaidrību par mācību plāniem pēc iespējas ātrāk.

“Jau ilgstoši Covid-19 izplatība valstī nemazinās, un ieviestie ierobežojumi būtiski ietekmē katru ģimeni. Arī pedagogi šobrīd strādā paaugstināta riska un spriedzes apstākļos. Viņu vidū valda neziņa par mācību procesa organizēšanu pēc ārkārtas stāvokļa beigām un mācību gada noslēguma pārbaudījumiem. Aptaujājot pašvaldības, esam apkopojuši virkni racionālu priekšlikumu attālinātā mācību procesa pilnveidošanai un atbalsta pasākumiem pedagogiem,” uzsver LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

LLPA aicina IZM sadarbībā ar Veselības ministriju nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un personāla iekļaušanu valsts vakcinācijas plānā jau šī gada 1. ceturksnī, bet pārējos pedagogus – 2. ceturksnī. Tāpat IZM aicināta pieņemt konkrētus lēmumus par izglītības procesa organizēšanu līdz mācību gada beigām un eksāmenu norisi, tostarp arī par mācību gada pagarināšanu. Epidemioloģiskai situācijai stabilizējoties, LLPA ieskatā pašvaldībām jāļauj lemt par mācību procesa organizēšanu klātienē, daļēji attālināti vai attālināti.

Asociācija uzskata, ka pēc situācijas normalizēšanās, ievērojot noteiktās epidemioloģiskās prasības, jāatļauj mācības ne tikai 1.–2. klašu, bet arī 3.–4. klašu skolēniem vismaz četras mācību stundas dienā. Savukārt 5.–12. klašu skolēniem jāorganizē daļēji attālināts mācību process, piemēram, apmeklējot individuālas konsultācijas. Tāpat asociācija lūdz izvērtēt iespēju ļaut pēc 6. aprīļa mācīties klātienē un nokārtot valsts pārbaudes darbus 12. klašu skolēniem. LLPA ieskatā tāpat būtu jāatļauj individuālās nodarbības kopā ar treneri sporta zālēs, bet mūzikas skolās – individuālais nodarbību process. Asociācija rosina arī ļaut pašvaldībām izvērtēt situāciju un noteikt apmācības formu katrai sporta profesionālās ievirzes programmai atsevišķi.

LLPA tāpat aicina IZM sniegt atbalstu vecākiem, kas mājsēdes laikā palīdz bērniem attālinātajā  mācību procesā, paredzot noteiktas sociālas garantijas, piešķirot slimības palīdzības pabalstu līdz 10 gadu vecu bērnu vecākiem 100% apmērā no darba algas. Asociācija arī rosina apmaksāt supervīzijas pedagogiem, vecākiem un pašiem bērniem psihoemocionālās labizjūtas atjaunošanai.

Runājot par pedagogu darba finansēšanu, LLPA arī aicina IZM rast iespēju 3.–12. klašu pedagogiem papildus apmaksāt 10 stundas nedēļā (virs 40 stundu darba slodzes) attālināta mācību darba nodrošināšanai, jo pedagogiem nepieciešams būtiski ilgāks laiks, lai sagatavotos mācību stundām un nodrošinātu atgriezenisko saiti ar skolēniem.

Attālinātu mācību laikā būtiskas ir pedagogu digitālās prasmes. Lai gan digitālo prasmju apgūšanu atbalsta pašvaldības, tas nav pietiekami, ir vajadzīgs papildu atbalsts. Asociācija uzskata, ka ir jāpalielina arī valsts atbalsts pedagogu profesionālajai pilnveidei. Tāpat nepieciešams piešķirt pašvaldībām mērķa finansējumu datortehnikas un programmatūras iegādei, kas nepieciešams gan pedagogiem, gan skolēniem.

Tāpat LLPA aicina izstrādāt vienotu  bezmaksas e-platformu, kurā izglītojamie un pedagogi varētu mācīties un strādāt. Ja 2019./2020. mācību gadā tīmekļa vietnes soma.lv, maconis.lv, letonika.lv. u. c. skolas izmantoja bez maksas, tad tagad šajās mācībām paredzētajās interneta vietnēs sniegto mācību materiālu izmantošana mācību stundās tiek finansēta no pašvaldību budžeta līdzekļiem. Tāpat IZM aicināta piešķirt valsts budžeta līdzekļus digitālo mācību līdzekļu abonēšanai, kā arī nodrošināt pedagogus ar mūsdienīgiem mācību materiāliem.