Uz sākumu Aktualitātes LLPA tikšanās ar PKC un VARAM pārstājviem

LLPA tikšanās ar PKC un VARAM pārstājviem

Latvijas Lielo pilsētu asociācijā norisinājās republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Pārresoru koordinācijas centra vadītāju P. Vilku un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās politikas departament

02.04.2019. Latvijas Lielo pilsētu asociācijā (LLPA) norisinājās republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Pārresoru koordinācijas centra vadītāju P. Vilku un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās politikas departamenta direktoru R.Bremšmitu. PKC vadītājs klātesošos informēja par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP) izstrādes gaitu un norādīja, ka pēc š.g. 18. aprīļa, kad norisināsies Nacionālā attīstības padomes sēde, tiks uzsāktas intensīvas ekspertu diskusijas atsevišķi par katru NAP prioritāti. Šobrīd NAP iestrādātās prioritātes ir:
1) Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki;
2) Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei;
3) Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība;
4) Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība;
5) Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei;
6) Vienota, droša un atvērta sabiedrība.

Arī LLPA pauda gatavību iesaistīties ekspertu darba grupās un aizstāvēt lielo pilsētu viedokli par jauno NAP, t.sk. sniedzot informāciju par investīciju vajadzībām republikas pilsētās.

Sanāksmē VARAM pārstāvis R.Bremšmits informēja klātesošos par Reģionālās politikas pamatnostādņu pēc 2020. gada izstrādes virzību. R.Bremšmits informēja, ka pašvaldības jau iepriekš sniegušas informāciju par investīciju vajadzībām, kur dominē nepieciešamība pēc ieguldījumiem ceļu infrastruktūrā, uzņēmējdarbības attīstībā, publiskajās ārtelpās un energoefektivitātes pasākumos.