Uz sākumu Aktualitātes LLPA pieredzes apmaiņas braucienā Polijā iepazīst ilgtspējīgus pašvaldību attīstības risinājumus

LLPA pieredzes apmaiņas braucienā Polijā iepazīst ilgtspējīgus pašvaldību attīstības risinājumus

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) pārstāvji pieredzes apmaiņas braucienā Polijā iepazina Varšavas un citu pašvaldību darbu pie ilgtspējīgas pilsētvides attīstības. Vienlaikus vizītes laikā, satiekoties ar dažādām pašvaldību sadarbības organizācijām, LLPA delegācijai bija iespēja gūt pieredzi par pašvaldību sadarbības formām Polijā.

LLPA delegācija apmeklēja Polijas apgabalu asociāciju (Association of Polish Counties), kur tika pārrunātas stratēģijas, kā risināt pilsētvides attīstības izaicinājumus un veidot apstākļus pilsētu ilgtspējīgas attīstības kapacitātes veicināšanai, kā arī uzlabot pilsētnieku dzīves kvalitāti. Tāpat LLPA pārstāvji tikās ar Polijas Metropoļu savienības biroja direktoru Tomašu Fijoleku (Tomasz Fijolek), kurš iepazīstināja ar savienības darbu pie Metropoļu akta (Metropolitan act) -  tiesību normu kopuma, kas sakārtotu lielpilsētu teritoriju darbību Polijā, tostarp veicinātu ekonomikas attīstību, klimata jautājumu risināšanu, sabiedriskā transporta attīstību un izglītības jomas pilnveidi.

Savukārt pie Polijas pilsētu asociācijas LLPA delegācija iepazina tur pielietotās metodes un instrumentus pilsētu attīstības monitoringa veikšanai. Asociācijas izveidojusi īpašu rīku ar pieeju plašam datu bāžu lokam, kas ļauj iegūt, analizēt un salīdzināt datus par pašvaldību attīstību dažādos griezumos.

LLPA delegācija apmeklēja Grodziska Mozavecka pilsētu, kur iepazina pašvaldības pieeju Eiropas Savienības (ES) fondu realizācijā, kas nodrošinājusi strauju pilsētas attīstību. Ar ES fondu atbalstu realizēti vairāki projekti – izbūvēts apvedceļš smagā transporta novirzīšanai no pilsētas centra un satiksmes ar Varšavu pilnveidei, ierīkots multifunkcionālais centrs, kas apvieno bibliotēkas, jauniešu mājās un iedzīvotāju aktivitāšu centra funkcijas, aktivizācijas un sabiedrības integrācijas centrā izveidota sporta un izklaides zāle.

Tāpat LLPA pārstāvji iepazina Varšavas Sociālās komunikācijas centra darbu pie līdzdalības budžeta mehānisma ieviešanas un koordinēšanas, kā arī īstenoto komunikāciju par projektu ideju iesniegšanu, saņemto projektu pieteikumu izvērtēšanu un sabiedrības balsojumu par tiem. Pilsētnieki iesniedz projektu pieteikumus par tādām tēmām kā teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana, velo infrastruktūras uzlabošana un publisko dārzu izveide.

LLPA pārstāvju pieredzes vizīte uz Poliju īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!