Uz sākumu Aktualitātes Notiks LLPA biedru attālinātā sanāksme ar J.Pūci

Notiks LLPA biedru attālinātā sanāksme ar J.Pūci

Norise - 29.04.2020. plkst. 12.00

Foto: VARAM

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) organizē LLPA biedru – republikas pilsētu domju priekšsēdētāju – attālinātu sanāksmi ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru J. Pūci, lai pārrunātu Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (VARAM) ieceri virzīt izskatīšanai Ministru Kabinetā grozījumus Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumos, kas paredz, ka vērtēšanā esošajiem 3.3.1. SAM un 5.6.2. SAM projektiem gala lēmums par projekta apstiprināšanu (atzinums par nosacījumu izpildi) jāpieņem līdz š.g. 1. jūnijam. Kā arī papildus ar ministru plānots pārrunāt plānotās izmaiņas normatīvajos aktos par pašvaldību iespējām aizņemties.