Uz sākumu Aktualitātes Republikas pilsētu pašvaldību policiju pārstāvji tikās ar Ieklšlietu ministrijas pārstāvjiem

Republikas pilsētu pašvaldību policiju pārstāvji tikās ar Ieklšlietu ministrijas pārstāvjiem

Tika pārrunāti priekšlikumi pašvaldības policiju problēmjautājumu risināšanai.

24.04.2019. Latvijas Lielo pilsētu asociācijā (LLPA) norisinājās republikas pilsētu pašvaldību policiju pārstāvju tikšanās ar Iekšlietu ministrijas (IeM) pārstāvjiem, lai pārrunātu priekšlikumus pašvaldības policiju problēmjautājumu risināšanai. Tikšanās ietvaros tika pārrunāti jautājumi par piekļuvi vienotajam notikumu reģistram, koordinējošā resora nepieciešamība IeM, pašvaldību policijas kompetences un pilnvaru dažādā interpretācija, aizturēto personu pārmeklēšanas un pārvadāšanas kārtības problēmjautājumi, pagaidu turēšanas telpu aktuālās problēmas, kā arī Administratīvās atbildības likums.

Pēc konstruktīvām sarunām klātesošie vienojās turpināt darbu par jautājumiem saistībā ar pašvaldību policijas kompetenci, ņemot vērā citu tiesībsargājošo iestāžu dažādo interpretāciju attiecībā uz normatīvajos aktos noteiktajām pašvaldību policistu pilnvarām. Tāpat pašvaldību policijas pārstāvji norādīja IeM, ka ir nepieciešams aktualizēt un atrisināt jautājumu par pagaidu turēšanas telpām (atskurbtuvēm), tomēr IeM norādīja, ka šādu telpu uzturēšana un tajās nonākušo personu uzraudzība nav policijas darbinieku, t.sk. pašvaldību policijas pienākums un šis jautājums ir risināms starpdisciplināri. Klātesošie arī vienojās, ka turpinās diskusijas par pašvaldību policijas darbinieku tiesisko aizsardzību, piemēram, ieslodzījumu vietās u.c., kā arī aizturēto personu pārmeklēšanas un pārvadāšanas kārtību. Attiecībā uz aktualizēto jautājumu par resorisko pārbaudi, IeM atsūtīs jau iepriekš sniegto viedokli, kā skaidrojams jēdziens “resoriskā pārbaude” un, ja būs nepieciešams, papildus precizēs skaidrojumu.

Attiecībā uz LLPA aicinājumu organizēt apmācības valsts un pašvaldību amatpersonām par AAL piemērošanas īpatnībām IeM norādīja, ka Tieslietu ministrija (TM) ir gatava šādas apmācības noorganizēt un gaida ieinteresēto pušu aicinājumus.