Uz sākumu Aktualitātes Latvijas Lielo pilsētu asociācija aicina novērst samilzušās problēmas izglītībā

Latvijas Lielo pilsētu asociācija aicina novērst samilzušās problēmas izglītībā

LLPA lūdz rast risinājumus problēmjautājumiem, kas saistīti ar pedagogu darba samaksas trūkumiem un profesijas nepietiekamu novērtēšanu.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) un 10 valstspilsētu Izglītības pārvalžu vadītāji, ņemot vērā samilzušos problēmjautājumus saistībā ar izglītības jomas, un tajā strādājošo, finansēšanas aspektiem, ir vērsušies pie Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ar aicinājumu ieklausīties izglītības jomas pārstāvju un izglītības iestāžu dibinātāju (pašvaldību) bažās un rast risinājumus to novēršanai.

LLPA pārstāvošās Latvijas valstpilsētas lūdz rast risinājumus problēmjautājumiem, kas saistīti ar pedagogu darba samaksas trūkumiem un pedagogu profesijas nepietiekamu novērtēšanu. Problēmām, kuras 16. jūnijā arī nepārprotami norādīja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības organizētais pikets.

LLPA ieskatā jau tuvākajā laikā ir nepieciešama pedagogu darba samaksas grafika izstrāde un apstiprināšana nākamo piecu gadu periodam no 2023. gada 1. septembra. Tāpat LLPA aicina Ministru kabinetu apstiprināt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, paredzot finansējumu 2023. gada un vidēja termiņa budžetā. Reizē arī ir būtiski nodrošināt sabalansētas pedagogu darba slodzes, kā arī novērst akūtu pedagogu trūkumu visās izglītības pakāpēs, lai sekmētu Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteikto kvalitātes rādītāju sasniegšanu. Savukārt visu pirmsskolas pedagogu darba samaksa ir pakāpeniski jānodrošina no valsts budžeta. Lai ilgtermiņā risinātu sasāpējušo izglītības darbinieku trūkumu, ir nepieciešams palielināt valsts budžeta studiju vietu skaitu pedagoģijas programmās, jo nav pieļaujama situācija, kad pašvaldības strādājošiem pedagogiem finansē studiju programmas pedagoģijā, tādējādi cenšoties risināt cilvēkresursu krīzi nozarē. Pedagogu darba samaksas saistītajos aprēķinos ir jāveicina lielāka caurskatāmība, ko ir iespējams panākt ar vienotas metodikas izmantošanu. Tāpēc LLPA aicina arī IZM apstiprināt aprēķinu veikšanai pielietoto metodiku, to publicēt, tādējādi sekmējot nozarē strādājošo un sabiedrības izpratni par pieejamā finansējuma apmēra noteikšanu pedagogu atalgojumam.

Neskatoties uz iesaistīto pušu aicinājumiem, Ministru kabinets 21.06.2022. apstiprināja Noteikumu projektu "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs".
Tā kā problēmjautājumi paliek aktuāli, pie šiem jautājumiem būs jāatgriežas atkal rudenī.

Tāpat valstspilsētas norāda, ka nav atbalstāmi pieņemtie grozījumi Izglītības likumā, kas paredz pašvaldībām kā pienākumu noteikt piedalīšanos privātās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā (kur pakalpojumu sniedzējs ir sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums, kura mācību procesā vismaz 10 procenti iesaistīto izglītojamo ir no sociālām mērķa grupām), jo nav pamata pašvaldībām uzlikt par pienākumu būtībā finansēt privātas izglītības iestādes uzturēšanas izdevumus.