Uz sākumu Aktualitātes Izstrādāta Latvijas valstspilsētu darbības stratēģija (2027)

Izstrādāta Latvijas valstspilsētu darbības stratēģija (2027)

Stratēģijas dokumentācija pieejama aprakstā

Latvijas valstspilsētu darbības stratēģija (2027) mērķis ir veicināt valstspilsētu ilgtspējīgu, integrētu attīstību, starptautisko konkurētspēju un stiprināt to sadarbību jaunu attīstības izaicinājumu risināšanā, pilnvērtīgi izmantojot katras valstspilsētas attīstības potenciālu un ekonomiskās priekšrocības.

Latvijas valstspilsētu darbības stratēģija (2027) dokumentācija pieejama šeit.

Valstspilsētu darbības stratēģiskā vīzija nosaka, ka valstpilsētas ir lielākie Latvijas attīstības centri, kuru loma valsts kopējā attīstībā tikai turpina pieaugt. Tas ir dzinējspēks, kas vienlaicīgi veicina gan pašu pilsētu, gan tai pieguļošo teritoriju un visa reģiona attīstību.

LLPA izpilddirektors Normunds Audzišs uzsver, ka valstspilsētu attīstības stratēģija paredz stiprināt un koordinēt vienotu valstspilsētu lomu un sadarbību reģionālā un nacionālā līmenī.

Stratēģijas ietvaros ir identificētas galvenās iespējamās valstspilsētu savstarpējās sadarbības jomas un virzieni:

• Sociālā aizsardzība, veselibas aprūpe, demogrāfija un remigrācijas veicināšana;

• Izglītības un zinātnes attīstība;

• Vides, klimata un enerģētikas jautājumi;

• Uzņēmējdarbības un industriālās attīstības, kā arī tūrisma un starptautiskās konkurētspējas veicināšana;

• Pilsētvides attīstība, mājokļu drošība, mobilitāte un civilā aizsardzība.

Šo virzienu attīstīšanu reģionālā un nacionālā mērogā ir iespējams panākt valstspilsētām kopīgi īstenojot interešu projektus un stiprinot starpnozaru sadarbību, kā arī veicinot savstarpējo komunikāciju starp valstspilsētām.

Latvijas valstspilsētu darbības stratēģija 2027 izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš noteiktā projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” (projekta Nr.LV-LOCALDEV-0006) ietvaros.

Tīkla seminārs Valstspilsētu darbības stratēģiju līdz 2027.gadam izstrāde īstenota projekta "Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana" ietvaros, kas ieviests Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.g. perioda progr. "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība". EEZ finanšu instruments ir grants, ko sniedz Islande, Lihtenšteina, Norvēģija.