Uz sākumu Aktualitātes LLPA ar labklājības ministru Uldi Auguli pārrunā valsts atbalstu sociālo pakalpojumu sniegšanā

LLPA ar labklājības ministru Uldi Auguli pārrunā valsts atbalstu sociālo pakalpojumu sniegšanā

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) šodien, 12. decembrī, tikās ar labklājības ministru Uldi Auguli, lai pārrunātu dažādus jautājumus, kas saistīti ar pašvaldību funkcijām sociālo pakalpojumu sniegšanā un valsts sniegto atbalstu to veikšanai, un vienojās par kopīgu sadarbību attiecīgo jautājumu risināšanā.

Tikšanās laikā LLPA ar ministru pārrunāja valsts līdzfinansējumu, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu minimālo grozu, aprūpi mājās bērniem ar invaliditāti un īpašās kopšanas pabalstus.  LLPA aicināja Labklājības ministriju saglabāt pozīciju no 2024. gada ieviest valsts atbalstu 50% apjomā, lai nodrošinātu aprūpi mājās bērniem ar invaliditāti un kopšanas pabalstus.

Ar ministru apspriests arī valsts līdzfinansējums mājokļa pabalstam 50% apmērā, atšķirībā no šobrīd noteiktā apjoma 30% apmērā, ņemot vērā, ka iedzīvotāju iespējas nodrošināt sev ienākumus un mājokli nereti atkarīgas no apstākļiem, ko pašvaldības nevar ietekmēt.

Līdztekus pārrunāts jautājums par valsts līdzdalību deinstitucionalizācijas projekta ilgtspējas daļējā nodrošināšanā, kā arī jautājumi, kas saistīti ar risinājumiem un valsts līdzfinansējumu valsts sociālās aprūpes centriem (VSAC) jauniešu dzīvei pēc pilngadības sasniegšanas. Pēc pirmās pieredzes, veidojot pilsētvidē balstītus VSAC, secināts, ka iespējams veidot risinājumus, lai bērniem pēc VSAC nebūtu jāpārceļas uz pilngadīgo sociālās aprūpes centru. Tomēr, lai to īstenotu un nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, nepieciešams papildu atbalsts no valsts puses.

Visbeidzot LLPA ar ministru pārrunāja aspektus, kas saistīti ar plāniem pašvaldībām uzticēt rūpes par sociālās rehabilitācijas programmām bērniem ar uzvedības un atkarību traucējumiem un tam paredzēto finansējumu.

Tikšanās laikā LLPA pārstāvji vienojās ar labklājības ministru Uldi Auguli turpināt sadarbību, lai nodrošinātu kvalitatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem.

 

Tīkla seminārs LLPA sociālo jautājumu darba grupas darba seminārs īstenots projekta "Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana" ietvaros, kas ieviests Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.g. perioda progr. "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība". EEZ finanšu instruments ir grants, ko sniedz Islande, Lihtenšteina, Norvēģija.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!