Uz sākumu Aktualitātes Latvijas valstspilsētās vairāk nekā 11 tūkstoši Ukrainas bēgļu

Latvijas valstspilsētās vairāk nekā 11 tūkstoši Ukrainas bēgļu

Lielākais bēgļu pieplūdums ir novērots Rīgā

Foto: Katie Godowski

Turpinoties Krievijas izvērstajam karam Ukrainā un tam sekojošajam bēgļu pieplūdumam Eiropā, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedru pilsētas līdz šim ir reģistrējušas jau 11567 Ukrainas bēgļus. No visiem reģistrētajiem, 2334 bēgļiem  pašvaldības ir sniegušas lūgto atbalstu izmitināšanai, bet 1278 bērni ir uzsākuši skolas gaitas. (Operatīvā informācija uz 25.03.2022.)

Kā liecina LLPA apkopotā operatīvā statistika, lielākais bēgļu pieplūdums ir novērots Rīgā – Latvijas galvaspilsētā līdz 25. martam tika reģistrēti 8495 Ukrainas kara bēgļi, no tiem pašvaldības atbalsts izmitināšanai ir bijis nepieciešams 1290 bēgļiem. Skolas gaitas Rīgā uzsākuši 787 bērni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs mācības uzsāk 129 bērni.

Lai atslogotu Rīgas bēgļu uzņemšanas centra darbību, pagājušajā nedēļā notika LLPA un Iekšlietu ministrijas sanāksme, kurā tika pārrunāti aktuālie jautājumi, kas skar Ukrainas bēgļu izmitināšanas koordināciju un darbu organizēšanu. Sanāksmē Latvijas valstspilsētas informēja, ka tām arī ir izveidoti bēgļu uzņemšanas centri, kuros ir pieejami līdzvērtīgi pakalpojumi tiem, kādus nodrošina Rīgas centrs. Tāpēc Rīgas centra atslogošanai ir nepieciešams informatīvais darbs par citu valstspilsētu centru iespējām. “Latvijas lielajās pilsētās ir izveidoti Rīgai līdzvērtīgi centri, kur bēgļiem nepieciešamā palīdzība tiek sniegta. Tāpēc mēs plānojam lielāku informatīvo iesaisti, lai vēstītu, ka arī citās Latvijas pilsētās ir šie centri, kur var saņemt tieši tādus pat pakalpojumus kā Rīgā un nav nepieciešams koncentrēties vienkopus,” uzsver LLPA izpilddirektors Viktors Valainis. Tāpat LLPA biedru pilsētas norāda, ka tām ir vajadzīgā kapacitāte, lai izmitinātu Ukrainas bēgļus, bet papildu tiek veidotas sadarbības iespējas ar citām tuvākajām pašvaldībām, lai rastu papildus izmitināšanas iespējas, ja tas būs nepieciešams. Valstspilsētu mēri gan vērš uzmanību bēgļu nodarbinātības un izglītības iespēju aspektam, ko nedrīkst skatīt kā atrautus jautājumus no izmitināšanas. Runājot par izglītības jautājumiem, LLPA biedri rosina ar Izglītības un zinātnes ministrijas palīdzību rast risinājumus izglītības iestāžu infrastruktūras kapacitātei, kas ir bijis izaicinājums arī pirms bēgļu ierašanās Latvijā.