Uz sākumu Aktualitātes LLPA tiekas ar jauno valsts kontrolieri Edgaru Korčaginu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus sadarbībā ar pašvaldībām

LLPA tiekas ar jauno valsts kontrolieri Edgaru Korčaginu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus sadarbībā ar pašvaldībām

LLPA atzinīgi vērtē sadarbību ar valsts kontroli

Šodien Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedri – lielo valstspilsētu un pašvaldību vadītāji, piedaloties arī Latvijas Pašvaldības savienības valdes priekšsēdētājam Gintam Kaminskim – tikās ar jauniecelto valsts kontrolieri Edgaru Korčaginu, lai pārrunātu Valsts kontroles attīstības plānus un aktuālos jautājumus sadarbības veicināšanai ar valstspilsētu pašvaldībām.

Sarunās ar valstspilsētu un pašvaldību vadītājiem, valsts kontrolieris informēja par plānotajiem Valsts kontroles attīstības virzieniem turpmākajā periodā, uzsverot, ka tiks turpināts līdzšinējais Valsts kontroles attīstības kurss lietderības revīzijas virzienā. Vienlaikus valsts kontrolieris skaidroja, ka nākamgad tiek paredzēta papildus revīziju īstenošana pašvaldībās, kas saistītas ar pašvaldībās ieviestajiem atvieglojumiem un atlaidēm,  administratīvo sodu sistēmu, nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un par pašvaldību budžeta veidošanu.

LLPA biedri atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību ar Valsts kontroli, uzsverot konsultāciju un savstarpēja dialoga iespējas, kas apliecina vienotu izpratni par darba procesiem un uz sadarbību orientētu komunikāciju.  

Sarunās valsts pilsētu pārstāvji uzsvēra gatavību arī turpmākai konstruktīvai sadarbībai. Savukārt Valsts kontrolieris aicināja pašvaldības preventīvi diskutēt un risināt aktuālos jautājumus, lai stiprinātu revīziju ietekmi sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām.

Tikšanās noslēgumā visi klātesošie vienojās par konstruktīvas sadarbības attīstīšanu, veidojot efektīvu savstarpēju dialogu starp visām iesaistītajām pusēm.