Uz sākumu Notiks LLPA biedru kopsapulce

Notiks LLPA biedru kopsapulce

30.06.2020. plkst. 12.00 norisināsies Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedru pārstāvju – republikas 
pilsētu domju priekšsēdētāju – kopsapulce, kurā paredzēta LLPA prezidenta maiņa un LLPA darba plāna 
2020. gada jūlijam – 2021. gada jūnijam apstiprināšana. Kopsapulce notiks Jūrmalā.

2020-06-30 (12:00)