Uz sākumu Notiks LLPA biedru tikšanās ar finanšu ministru

Notiks LLPA biedru tikšanās ar finanšu ministru

15.09.2021. no plkst. 11.30 līdz plkst. 12.30 LLPA organizē LLPA biedru pārstāvju – valstspilsētu domju priekšsēdētāju – kopsapulci, kuras ietvaros paredzēta tikšanās ar finanšu ministru Jāni Reiru. Kopsapulce notiks attālināti.

Tikšanās ietvaros plānots pārrunāt šādus darba kārtības jautājumus:

  • Finanšu ministrijas rīcība “būvnieku karteļa” lietā;
  • Pašvaldību budžetos ieskaitāmās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas noteikšana 80% apmērā no 2022. gada;
  • Finanšu ministrijas plānotās nodokļu politikas izmaiņas 2022. gadā;
  • Nodokļu izpilde valsts un pašvaldību budžetos, un vienotā nodokļu konta darbība pirmajā pusgadā, nodokļu izpildes dati (t.sk. aprēķinātā un iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde pašvaldību (administratīvo teritoriju) sadalījumā 2021. gadā);
  • Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšana no valsts budžeta līdzekļiem;
  • Pirmsskolas izglītības iestāžu (infrastruktūras) izslēgšana no finanšu atbalsta instrumentiem pašvaldībām (aizņemšanās nosacījumos, valsts atbalsta programmās);
  • Pašvaldību aizņemšanās iespējas 2022.-2024. gadā (aizņemšanās mērķi un limiti);
  • Eiropas Savienības fondi - Latvijas Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas dokumentu izstrāde un LLPA iesaiste to tapšanā, kā arī Darbības programmas izstrāde;
  • Jaunais mājokļa pabalsts.

2021-09-15 (11:30 - 12:30)

info@llpa.lv, t. 67223515