Uz sākumu Notiks sanāksme par sabiedriskā tranporta plānošanu

Notiks sanāksme par sabiedriskā tranporta plānošanu

19.10.2020. plkst. 11.30. notiks attālināta pilsētu speciālistu diskusija ar KPMG Baltics AS pārstāvjiem par šādām tēmām:

  • Sabiedriskā transporta plānošana/tīkli un to savienojamība ar starppilsētu tīkliem – esošā situācija;
  • Esošie problēmjautājumi sabiedriskā transporta plānošanā (t.sk., institūciju kompetenču sadalījums, operatori, maršrutu un transporta veidu savietojamība u.c.);
  • Nākotnes perspektīva sabiedriskā transporta plānošanā – tostarp redzējums par starppilsētu savienojumiem;
  • Velo infrastruktūras un citu nemotorizētu transporta līdzekļu infrastruktūras plānošana pašvaldību līmenī un sadarbībā ar valsti – esošā pieeja, problemātika, iespējamie risinājumi;
  • U.c. jautājumi.

2020. gada septembrī ir uzsākts ES DG REFORM projekts “Ensuring Sustainable mobility”, kuru īsteno konsorcijs KPMG Baltics AS vadībā. Šī projekta ietvaros tiek veikta sabiedriskā transporta sistēmas analīze, tostarp reģionālie, starppilsētu un pilsētu sabiedriskā transporta tīkli 10 lielajās Latvijas pilsētās (saskaņā ar Administratīvi teritoriālo reformu – valstspilsētās). Sanāksme notiks ZOOM platformā.

2020-10-19 (11:30)

info@llpa.lv, +371 6722 3515