Uz sākumu Notiks sanāksme par grozījumiem noteikumos par kārtību, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus

Notiks sanāksme par grozījumiem noteikumos par kārtību, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus

10.06.2021. plkst. 11.00 SM organizē saskaņošanas sanāksmi par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu”” (VSS-334).

2021-06-10 (11:00)

info@llpa.lv, t. 67223515