Uz sākumu Notiks SPAP sēde

Notiks SPAP sēde

13.01.2021. plkst. 13.00 notiks Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde, lai izskatītu Sociālās
aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam; priekšlikumus vienmērīgai
sociālo pakalpojumu tīkla attīstībai pašvaldībās un vienotas pieejas veidošanai sociālo pakalpojumu
nodrošināšanā reģionu iedzīvotājiem u.c. jautājumus.
Sēdē piedalīsies arī LLPA konsultants sociālajā jomā M. Moors.

2021-01-13 (13:00)

info@llpa.lv, t. 67223515