Uz sākumu Saskaņošanas sanāksme par Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2019. - 2030. gadam

Saskaņošanas sanāksme par Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2019. - 2030. gadam

Sanāksme notiks š.g. 23. augustā plkst. 10.00 VARAM (Peldu ielā 25) 101. telpā. Sanāksmē plānots
izrunāt šādus darba kārtības jautājumus:
1) VARAM ierosinātie pasākumi emisiju samazināšanai no mājsaimniecību sektora;
2) pieejamie dati par Liepājā, Rēzeknē un Rīgā izmantotajām apkures iekārtām;
3) diskusija par iespējamiem turpmākajiem risinājumiem.

Sanāksmē piedalīsies LLPA pārstāvji.

2019-08-23 (10:00)

 info@llpa.lv, t. 67223515