Uz sākumu Skatīs jautājumu par ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu adopciju uz ārvalstīm

Skatīs jautājumu par ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu adopciju uz ārvalstīm

02.06.2020. plkst. 10.00 Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē tiks skatīts jautājums par ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu adopciju uz ārvalstīm.

2020-06-02 (10:00)

info@llpa.lv, t. 67223515