Uz sākumu Uzraudzības padomes sēde

Uzraudzības padomes sēde

15.01.2020. plkst. 9.00 notiks Uzraudzības padomes sēde, kurā tiks izskatīta šādu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ specifisko atbalsta mērķu pasākumu īstenošana:
 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.1. pasākuma “Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” īstenošana;
 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana;
 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošana;
 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana.
Sēdē LLPA pārstāvēs ES fondu speciāliste G.Osīte.

2020-01-15 (09:00)

 info@llpa.lv, t. 67223515